The Statute

THE ECOLOGY AND COMMUNITY INITIATIVE STATUTE  Based on a sincere pursuit of political involvement and a desire to create a social and inclusive social contract, this statute has a motto:  “Every citizen has the same right as others to contribute to the constitution of a law or the appointment of the dignitaries, deputies, generals and rulers of the nation” RIGAS VELESTINLIS FEREOS – “The new political leadership of the inhabitants of Romania, Asia Minor, the…

Continue reading

The Manifest

ECO MANIFEST: SUSTAINABLE WELLNESS FOR ALL Our vision of a sustainable society for all can be expressed through 10 general and related objectives: 1.        Re-modelling the market for the benefit of people and the planet The economic, social and environmental responsibility of businesses will ensure that the business sector respects certain minimum legitimate obligations to society. Better regulation and oversight of the financial sector, including a strong focus on law enforcement against financial crime…

Continue reading

The program

The Political Program of the Ecology and Community Initiative – ECO Three times ECO – 3ƐCO Preamble Ecology and Community Initiative – ECO is a progressive political party that promotes and favours social, political and economic reform, the result of the founder’s common beliefs and inspired by the principles and objectives of the UN Sustainable Development Agenda 2030. ECO aims to consolidate the work of numerous groups of ecologists and progressive Romanians worried about the…

Continue reading

Statut

INIȚIATIVA ECOLOGIE ȘI COMUNITATE STATUT Pe baza unei încercări sincere de implicare politică și cu dorința de a crea un contract social inclusiv și egalitar, acest statut are un motto: Fiecare cetățean are același drept ca și ceilalți de a contribui la alcătuirea unei legi sau la numirea demnitarilor, deputaților, generalilor și conducătorilor națiunii”    RIGAS VELESTINLIS FEREOS – „Noua conducere politică a locuitorilor din Rumelia, Asia Mică, insulele de pe Marea Mediterană, Țara Românească…

Continue reading

Manifest

MANIFESTUL ECO:  BUNĂSTARE SUSTENABILĂ PENTRU TOȚI Viziunea noastră asupra unei societăți a bunăstării sustenabile pentru toți poate fi exprimată prin 10 obiective generale și corelate: 1. Remodelarea pieței în beneficiul oamenilor și al planetei Responsabilitatea economică, socială și ecologică a întreprinderilor va garanta că sectorul de afaceri respectă anumite obligații legitime minime față de societate. O mai bună reglementare și supraveghere a sectorului financiar, inclusiv o atenție accentuată pe aplicarea legii împotriva infracțiunilor financiare și…

Continue reading

Program

PROGRAMUL POLITIC AL INITIATIVEI ECOLOGIE SI COMUNITATE – ECO De trei ori ECO – 3ƐCO PREAMBUL Inițiativa Ecologie și Comunitate – ECO este un partid politic progresist, care promovează și favorizează reforma socială, politică și economică, rezultatul convingerilor comune ale fondatorilor și care își propune să aducă corecții și armonizări principiilor și obiectivelor Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a ONU. ECO își propune să consolideze activitatea numeroaselor grupuri de ecologiști și progresiști români îngrijorați de…

Continue reading