Manifest

MANIFESTUL ECO:  BUNĂSTARE SUSTENABILĂ PENTRU TOȚI

Viziunea noastră asupra unei societăți a bunăstării sustenabile pentru toți poate fi exprimată prin 10 obiective generale și corelate:

1. Remodelarea pieței în beneficiul oamenilor și al planetei

Responsabilitatea economică, socială și ecologică a întreprinderilor va garanta că sectorul de afaceri respectă anumite obligații legitime minime față de societate. O mai bună reglementare și supraveghere a sectorului financiar, inclusiv o atenție accentuată pe aplicarea legii împotriva infracțiunilor financiare și a fraudei fiscale, dar și numirea unor reprezentanți ai muncitorilor în consiliile de administrație a firmelor și a unor actori publici în consiliile băncilor vor garanta că piețele financiare acționează în beneficiul oamenilor. Astfel, se poate asigura o impozitare mai eficientă a profiturilor întreprinderilor (inclusiv o taxă digitală), și se va restabili echitatea și finanțarea adecvată a politicilor publice pentru bunăstarea colectivă. Este necesară o economie socială de piață, care internalizează costurile de mediu, pentru a corecta inegalitățile sistemice, problemele generate de corupție și gândirea politică în cicluri electorale scurte ori profitul câștigat cât mai rapid.

2. Stimularea democrației

Stimularea democrației printr-un contract cu cetățenii privind „Democrația sustenabilă pentru toți”,  promovând un plan care include consolidarea sindicatelor, a societății civile, a democrației participative, a transparenței, a participării depline a femeilor la viața economică și politică, a politicilor regionale ascendente, a presei și justiției independente. Entitățile din sectorul public, dar și entitățile private care lucrează pentru sectorul public trebuie să fie transparente. ECO crede că este un drept fundamental al cetățenilor să acceseze, fără justificare expresă, toate contractele și beneficiile financiare legate de realizarea proiectelor și a serviciilor din sectorul public. O astfel de abordare transparentă diminuează considerabil corupția.

3. O nouă echitate în ceea ce privește veniturile și salariile

Lansarea unui plan de acțiune pentru salarizare echitabilă și o strategie de reducere a inechității veniturilor prin taxare progresivă sunt vitale pentru a aduce inegalitatea veniturilor la niveluri decente.

4. Tranzițiile sustenabile și tehnologice nu trebuie să lase nicio persoană în urmă

Schimbările sociale și de mediu vor genera noi progrese comune pentru toți, printr-o abordare cu bază amplă, care vizează o tranziție echitabilă, aplicată sistematic în toate domeniile de politică, în special în ceea ce privește politica europeană în domeniul climei și energiei, politicile industriale durabile și agricultura. Modificările tehnologice vor fi concepute în așa fel încât să se evite alte inegalități și  perturbări sociale sau teritoriale. Tranzițiile de la vechile la noile locuri de muncă vor fi promovate prin  investiții sociale puternice și prin educație și formare de înaltă calitate, accesibile și abordabile pentru toți.

5. O nouă solidaritate prin impozitarea echitabilă

Construirea unor state social- ecologice ale bunăstării și atenuarea inegalităților de mediu sunt necesare pentru a asigura noi forme de protecție socială împotriva consecințelor tot mai pronunțate ale schimbărilor climatice și a agravării daunelor asupra sănătății generate de poluare. Inversarea tendinței de creștere a inegalității în materie de avere și finanțarea inițiativelor de politică socială orientate spre eliminarea sărăciei pot fi realizate printr-o impozit european pe averea netă, printr-o taxare mai progresivă a capitalului și printr-o taxă pe tranzacțiile financiare.

6. Reprofesionalizarea statului, lupta anticorupție și Interzicerea supravegherii în masă

ECO militează pentru o legislație generalizată și cuprinzătoare pentru protecția avertizorilor (whistleblower) care dezvăluie probleme de interes public, cum ar fi cazuri de corupție, interese de grup, încălcarea eticii sau drepturilor omului. ECO cere denunțarea presiunilor exercitate de grupurile de interese sau de lobby asupra deciziilor politice, pentru protejarea nedisimulată a  procesul democratic și transparentizarea sursei deciziilor politice.

Spațiile publice sunt înțesate cu video-camere care monitorizează circulația persoanelor și a vehiculelor, urmăresc fețele și combina această informație fără a avea în vedere potențialul de eroziune a intimității. Datele arată că prezența unor astfel de sisteme are un efect redus asupra ratei criminalității și că, în cel mai bun caz, criminalitatea pur și simplu se mută în alte spații. PIRAT încurajează trecerea personalului de poliție de la monitorizarea imaginilor la prezența efectivă în spațiile publice.

7. Înlăturarea barierelor incorecte din calea participării politice

ECO dorește ca cetățenii să poată avea un impact mai mare și direct în dezbaterea politică și procesul de luare a deciziilor, atât individual cât și colectiv. Cerem înlăturarea barierelor din calea participării mișcărilor politice noi la alegeri, cum ar fi cerința colectării unui număr împovărător de semnături, precum și înlăturarea totală a pragului electoral.

ECO va avea în centrul preocupărilor sale interesul pentru crearea un organism de guvernare mondială (de exemplu, ONU, Forumul Economic Mondial etc.), care permite votarea pentru “oportunități de date de mare importanță” folosind datele furnizate de AI / linkuri pentru a rezolva probleme majore la nivel mondial.

Sistemul de vot ar putea funcționa similar cu platformei Reddit, în care alegătorii desemnați pot “crește” sau “scădea” o oportunitate de mare importanță. Acesta ar fi mecanismul de prioritizare. Cele mai mari scoruri ar primi prioritatea de top.

Acele oportunități care primesc „0” sau „puțin” nu ar putea fi de interes până la o nouă examinare.

Acest lucru ar putea crea locuri de muncă pentru organizații non-profit, private și publice prin competiție și / sau colaborare, permițând dezvoltarea rapidă a soluțiilor.

Astfel ne-am permite să prioritizăm și să atacăm chestiuni cheie, cum ar fi schimbările climatice, cu tehnologii avansate pe o scena mondială.

În cele din urmă, politica pentru acest organism de vot ar necesita un vot de super majoritate; care ar ajuta la adoptarea unor decizii etice cu adevărat globale.

8. Un plus de democrație pentru Europa

ECO cere scrierea unui nou tratat European care să clarifice și înlocuiască tratatele actuale și să răspundă nevoii de reformă a democrației în interiorul Uniunii, care să fie acceptată de cetățenii prin referendum.

Actualul proces legislativ în UE este dominat de executiv (Comisia Europeana) în defavoarea legislativului (Parlamentul European). ECO dorește rebalansare puterii în instituțiile europene, în favoarea deliberării legislativului.

9. Patentele în era informațională

Deși au fost create pentru a stimula inovarea, patentele  au funcționat ca un factor de descurajare în cea mai mare parte a istoriei. Patentarea cunoștințelor  în domenii cum ar fi genetica, biotehnologia, programarea,  transformă aceste resurse într-un pericol concret pentru viitorul societății noastre.

Monopoluri asupra plantelor și semințelor, conflictele juridice costisitoare despre patente de multe ori banale, demonstrează deja prețul nejustificat pe care trebuie să-l plătească atât inovatorii cât și consumatorii. Legislația patentelor va fi reformată sau înlocuită cu o abordare care să permită existența unor piețe libere și echitabile.

Prin urmare, ECO cere oprirea abuzului de patente.

10. Cunoașterea liberă

ECO sprijină promovarea de programe pentru calculator care pot fi folosite, analizate, diseminate și modificate de oricine. Programele libere și licențele de tipul Creative Commons sunt esențiale pentru a da utilizatorilor controlul asupra propriilor sisteme și au o contribuție semnificativă la consolidarea autonomiei și a vieții private a tuturor utilizatorilor.

ECO susține că datelor cetățenilor trebuie să fie prelucrate, gestionate și asigurate cu programe libere, de câte ori este posibil. Programele tip proprietar pot fi utilizate doar acolo/atunci când programele libere lipsesc motivat sau sunt în procedură de întreținere.

ECO vede inovația ca fiind cheia pentru dezvoltarea bogăției culturale și intelectuale. Sprijinim educarea cetățenilor cu privire la dreptul lor la informare și formatele și programele libere, în toate tipurile de unități de învățământ. Rezultatele oricăror cercetări finanțate, în tot sau în parte, din bani publici trebuie să fie publicate în reviste științifice cu acces liber sau prin alte mijloace care să le facă ușor accesibile pentru populație, în mod gratuit.

Toate datele create pentru uz public, indiferent de origine, vor fi disponibile publicului larg, atâta timp cât datele personale sunt prelevate cu consimțământul persoanelor în cauză. Astfel de date trebuie puse la dispoziție într-o formă adecvată, care va include, de asemenea, un formular pentru prelucrarea datelor. Accesul va fi liber de taxe, licențe sau proceduri de solicitare excesive sau de anumite mijloace tehnice.