Statut

INIȚIATIVA ECOLOGIE ȘI COMUNITATE

STATUT

Pe baza unei încercări sincere de implicare politică și cu dorința de a crea un contract social inclusiv și egalitar, acest statut are un motto:

Fiecare cetățean are același drept ca și ceilalți de a contribui la alcătuirea unei legi sau la numirea demnitarilor, deputaților, generalilor și conducătorilor națiunii”    RIGAS VELESTINLIS FEREOS – „Noua conducere politică a locuitorilor din Rumelia, Asia Mică, insulele de pe Marea Mediterană, Țara Românească și Moldova”, 1797

SECTIUNEA I

Identitatea, scopul și obiectivele

A. Identitatea și însemnele partidului

Art. 1

(1)    Prin prezentul Statut se fondează INIȚIATIVA ECOLOGIE ȘI COMUNITATE. , Pentru această mișcare dedicată activismului în domeniul schimbărilor climatice, al drepturilor şi libertăților fundamentale, am ales ca formă de organizare partidul politic, cu dorința de a reabilita termenul și de a ne exprima clar nevoia punerii pe agenda publică a crizei climatice, inegalităților și inechităților sociale. 

(2)    Denumirea partidului este INIȚIATIVA ECOLOGIE ȘI COMUNITATE. Numele se explică astfel:

·        „INIȚIATIVA”, pentru a fi în ton cu îndemnul Inițiativei cetățenești europene: „Luați inițiativa! Influențați mai mult politicile care vă afectează viața”.

·        „ECOLOGIE” indică apartenența, prin prevederile Programului 3ECO, la familia mișcării ecologice universale în general și la Partidului Verde European în particular.

·        „COMUNITATE”  indică accentul pus pe componenta social-comunitară a programului politic.

(3) Denumirea prescurtată a partidului este ECO.

Art. 2

(1)    ECO este persoană juridică de drept public. ECO își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul României, în conformitate cu dispozițiile Constituției, ale Legii partidelor politice, precum și cu prevederile prezentului Statut și ale regulamentelor adoptate pe baza și pentru aplicarea acestuia.

ECO desfășoară activități și în exteriorul granițelor României, prin grupuri de dezbatere înființate în conformitate cu secțiunea IV din acest Statut.

(2)    În ECO sunt acceptate doar funcții de administrare astfel:

  • funcții administrative principale
  • funcții administrative derivate

(3)    Sunt considerate funcții administrative principale funcțiile de președinte, vicepreședinte și secretar general ale organismelor de coordonare la toate nivelurile inclusiv ale organismelor de coordonare interimare.

(4)    Sunt considerate funcții administrative derivate toate celelalte funcții existente sau create conjunctural.

(5)    ECO aspiră la poziția de reprezentant pentru România a Partidului Verde European.

(6)    Durata de funcționare a partidului este nedeterminată, deși credința noastră este că va urma pe termen lung o dispariție a partidelor politice ca instrumente ale democrației şi manifestării opțiunilor politice ale cetățenilor, ele urmând a fi înlocuite de forme noi şi mai evoluate de participare la viața cetății.

Art. 3

(1)    Semnul permanent al partidului este format dintr-un I stilizat sub forma unui paralelogram secționat, ușor înclinat spre dreapta de culoare verde intens. Suprapus peste acest semn grafic în partea de jos se află acronimul ECO, de culoare albă *. Steagul partidului are formă dreptunghiulară care respectă raportul 3/4 și are culoarea alba pe care este aplicată central sigla*.

*Conform Manualului de Identitate Vizuală a ECO.

(2)    Semnul electoral al partidului este format din litera I desenată în forma unui paralelogram secționat, ușor aplecat spre dreapta, de culoare verde intens. Suprapus peste acest semn grafic în partea de jos se află acronimul ECO, de culoare albă.

(3)    Ștampila ECO este formată din I desenată în forma unui paralelogram secționat, ușor aplecat spre dreapta. Suprapus peste acest semn grafic în partea de jos se află anagrama ECO. Acest semn grafic este înscris într-un cerc de aceeași culoare care are ca inserție caligrafică următorul text: INITIATIVA ECOLOGIE SI COMUNITATE.

(4)    Sediul central al ECO este: Str.Horea nr.4 ap.1 Cluj Napoca, jud. Cluj, România

(5)    Ziua ECO se sărbătorește anual în 11 ianuarie sub denumirea de „1101”, în memoria celui care a fost Aaron Swartz, programator şi activist american pentru drepturi digitale şi libertatea internetului.

Art.4

Setul de reguli după care este organizat ECO se numește Regulament Intern-Operare și Termeni (RIOT). Un capitol al RIOT se numește Codul Etic.

B. Scopul și obiectivele partidului

Art.5

ECO are un singur scop: să promoveze principiile și valorile incluse în Programul 3ECO și în Manifestul ECO pe baza acțiunilor democratice participative, cu surse deschise, ale membrilor coalizați și catalizați în acest scop de ECO.

Art.6

(1)    ECO urmărește numai obiective politice, promovează valorile și interesele naționale, pluralismul politic și principiile democrației directe exprimate prin intermediul unei agende transparente, responsabile și inclusive, fiind adeptul valorilor şi principiilor promovate de Uniunea Europeană

(2)    În acțiunea sa politică, ECO urmărește respectarea valorilor universale ale libertății umane, așa cum sunt definite în Declarația Universală a Drepturilor Omului și a Cartei Europene a Drepturilor Omului.

(3)    Obiectivele asumate de ECO sunt: 

a. Remodelarea pieței în beneficiul oamenilor și al planetei

Responsabilitatea economică, socială și ecologică a întreprinderilor va garanta că sectorul de afaceri respectă anumite obligații legitime minime față de societate. O mai bună reglementare și supraveghere a sectorului financiar, inclusiv o atenție accentuată pe aplicarea legii împotriva infracțiunilor financiare și a fraudei fiscale, dar și numirea unor reprezentanți ai angajaților în consiliile de administrație a firmelor și a unor actori publici în consiliile băncilor vor garanta că piețele financiare acționează în beneficiul oamenilor. Astfel, se poate asigura o impozitare mai eficientă a profiturilor întreprinderilor (inclusiv o taxă digitală), și se va restabili echitatea și finanțarea adecvată a politicilor publice pentru bunăstarea colectivă. Este necesară o economie socială de piață, și care nu mai externalizează costurile de mediu, pentru a corecta inegalitățile sistemice, problemele generate de corupție și gândirea politică în cicluri electorale scurte ori profitul câștigat cât mai rapid.

b. Stimularea democrației

Stimularea democrației printr-un contract cu cetățenii privind „Democrația sustenabilă pentru toți”,  promovând un plan care include consolidarea sindicatelor, a societății civile, a democrației participative, a transparenței, a participării depline a femeilor la viața economică și politică, a politicilor regionale ascendente, a presei și justiției independente. Entitățile din sectorul public, dar și entitățile private care lucrează pentru sectorul public trebuie să fie transparente. ECO crede că este un drept fundamental al cetățenilor să acceseze, fără justificare expresă, toate contractele și beneficiile financiare legate de realizarea proiectelor și a serviciilor din sectorul public. O astfel de abordare transparentă diminuează considerabil corupția.

c. O nouă echitate în ceea ce privește veniturile și salariile

Lansarea unui plan de acțiune pentru salarizare echitabilă și o strategie de reducere a inechității veniturilor prin taxare progresivă sunt vitale pentru a aduce inegalitatea veniturilor la niveluri decente.

d. Tranzițiile sustenabile și tehnologice nu trebuie să lase nicio persoană în urmă

Schimbările sociale și de mediu trebuie să genereze noi progrese comune pentru toți, printr-o abordare cu bază amplă, care vizează o tranziție echitabilă, aplicată sistematic în toate domeniile de politică, în special în ceea ce privește politica europeană în domeniul climei și energiei, politicile industriale durabile și agricultura. Modificările tehnologice trebuie să fie concepute în așa fel încât să se evite alte inegalități și  perturbări sociale sau teritoriale. Tranzițiile de la vechile la noile locuri de muncă vor fi promovate prin investiții sociale puternice și prin educație și formare de înaltă calitate, accesibile și abordabile pentru toți.

e. O nouă solidaritate prin impozitarea echitabilă

Construirea unui stat social-ecologice al bunăstării și atenuarea inegalităților de mediu este necesar pentru a asigura noi forme de protecție socială împotriva consecințelor tot mai pronunțate ale schimbărilor climatice și a agravării daunelor asupra sănătății generate de poluare. Inversarea tendinței de creștere a inegalității în materie de avere și finanțarea inițiativelor de politică socială orientate spre eliminarea sărăciei pot fi realizate printr-o impozit european pe averea netă, printr-o taxare mai progresivă a capitalului și printr-o taxă pe tranzacțiile financiare.

f. Reprofesionalizarea statului și lupta anticorupție

ECO militează pentru o legislație generalizată și cuprinzătoare pentru protecția persoanelor care dezvăluie probleme de interes public, cum ar fi cazuri de corupție, interese de grup, încălcarea eticii sau drepturilor omului. ECO cere denunțarea presiunilor exercitate de grupurile de interese sau de lobby asupra deciziilor politice, pentru protejarea nedisimulată a  procesul democratic și transparentizarea sursei deciziilor politice.

g. Înlăturarea barierelor incorecte din calea participării politice

ECO dorește ca cetățenii să poată avea un impact mai mare și direct în dezbaterea politică și procesul de luare a deciziilor, atât individual cât și colectiv. Cerem înlăturarea barierelor din calea participării mișcărilor politice noi la alegeri, cum ar fi cerința colectării unui număr împovărător de semnături, precum și înlăturarea totală a pragului electoral.

ECO va avea în centrul preocupărilor sale interesul pentru crearea un organism de coordonare mondială (de exemplu, ONU, Forumul Economic Mondial etc.), care permite votarea pentru “oportunități de date de mare importanță” folosind datele furnizate de AI / linkuri pentru a rezolva probleme majore la nivel mondial.

Sistemul de vot ar putea funcționa similar cu platformei Reddit, în care alegătorii desemnați pot “crește” sau “scădea” o oportunitate de mare importanță. Acesta ar fi mecanismul de prioritizare. Cele mai mari scoruri ar primi prioritatea de top.

Acele oportunități care primesc „0” sau „puțin” nu ar putea fi de interes până la o nouă examinare.

Acest lucru ar putea crea locuri de muncă pentru organizații non-profit, private și publice prin competiție și / sau colaborare, permițând dezvoltarea rapidă a soluțiilor.

Astfel ne-am permite să prioritizăm și să atacăm chestiuni cheie, cum ar fi schimbările climatice, cu tehnologii avansate pe o scena mondială.

În cele din urmă, politica pentru acest organism de vot ar necesita un vot de supermajoritate; care ar ajuta la adoptarea unor decizii etice cu adevărat globale.

h. Un plus de democrație pentru Europa

ECO cere scrierea unui nou tratat European care să clarifice și înlocuiască tratatele actuale și să răspundă nevoii de reformă a democrației în interiorul Uniunii, care să fie acceptată de cetățenii prin referendum.

Actualul proces legislativ în UE este dominat de executiv (Comisia Europeana) în defavoarea legislativului (Parlamentul European). ECO dorește rebalansare puterii în instituțiile europene, în favoarea deliberării legislativului.

j. Patentele în era informațională

Deși au fost create pentru a stimula inovarea, patentele  au funcționat ca un factor de descurajare în cea mai mare parte a istoriei. Patentarea cunoștințelor  în domenii cum ar fi genetica, biotehnologia, programarea, transformă aceste resurse într-un pericol concret pentru viitorul societății noastre.

Monopoluri asupra plantelor și semințelor, conflictele juridice costisitoare despre patente de multe ori banale, demonstrează deja prețul nejustificat pe care trebuie să-l plătească atât inovatorii cât și consumatorii. Legislația patentelor trebuie să fie reformată sau înlocuită cu o abordare care să permită existența unor piețe libere și echitabile.

Patentele nu au fost create pentru a permite companiilor mari să împiedice  concurența cu ajutorul unui val tot mai mare de patente de interes minor sau prea generale.

Prin urmare, ECO cere oprirea abuzului de patente precum şi stoparea folosirii proprietăţii intelectuale în general ca instrument de presiune, cenzură sau de practici spoliatoare economico-legale împotriva interesului public.  

k. Cunoașterea liberă

ECO sprijină promovarea de programe pentru calculator care pot fi folosite, analizate, diseminate și modificate de oricine. Programele libere și licențele de tipul Creative Commons sunt esențiale pentru a da utilizatorilor controlul asupra propriilor sisteme și au o contribuție semnificativă la consolidarea autonomiei și a vieții private a tuturor utilizatorilor.

ECO susține că datelor cetățenilor trebuie să fie prelucrate, gestionate și asigurate cu programe libere, de câte ori este posibil. Programele tip proprietar pot fi utilizate numai atâta timp cât programele libere nu pot fi utilizate sau create în mod eficient într-un scop specific.

ECO vede inovația ca fiind cheia pentru dezvoltarea bogăției culturale și intelectuale. Sprijinim educarea cetățenilor cu privire la dreptul lor la informare și formatele și programele libere, în toate tipurile de unități de învățământ. Rezultatele oricăror cercetări finanțate, în tot sau în parte, din bani publici trebuie să fie publicate în reviste științifice cu acces liber sau prin alte mijloace care să le facă ușor accesibile pentru populație, în mod gratuit.

Toate datele create pentru uz public, indiferent de origine, trebuie să fie disponibile publicului larg, atâta timp cât datele personale nu sunt prelevate fără consimțământul persoanelor în cauză. Astfel de date trebuie puse la dispoziție într-o formă adecvată, care va include, de asemenea, un formular pentru prelucrarea datelor. Accesul nu trebuie să fie limitat de taxe, licențe sau proceduri de solicitare excesive sau de anumite mijloace tehnice. 

(4)    Pentru realizarea obiectivelor sale politice:

– ECO acționează prin reprezentanții săi în autoritățile administrației publice centrale și locale, Parlamentul României și în Parlamentul European, Guvern, orice alte instituții și organisme în care partidul este reprezentat, precum și prin dialogul și cooperarea permanentă cu partidele politice democratice, reprezentanții cultelor, sindicatele, Grupurile neguvernamentale, cu structurile societății civile și cu mediul de afaceri;

– organizează dezbateri, evenimente de informare și campanii de promovare a ideilor şi propunerilor, inclusiv în mediul online.

(5)    ECO militează pentru promovarea intereselor României pe plan internațional, în cadrul Grupurilor internaționale și prin participarea la dezbateri regionale și la nivel european.

SECȚIUNEA II.

Membri, drepturi şi îndatoriri

A. Membri

Art. 8

(1)    Poate fi membru al ECO:

a.     orice cetățean european care respectă statul de drept, democrația și drepturile omului și dorește să adere la organizație, îndeplinind cumulativ următoarele criterii:

b.     a împlinit vârsta de 18 ani

c.     are drept de vot;

d.     nu i-a fost interzisă prin lege asocierea politică;

e.     aderă la principiile și valorile afirmate de ECO, susține Programul 3ECO / Manifestul ECO şi se angajează să respecte Statutul și procedurile interne ale ECO;

(2)    Nu pot deveni membri ai ECO:

a.     persoane care au incitat la încălcarea statului de drept, care au manifestat poziții politice extremiste sau au comis acte dovedite de discriminare împotriva femeilor și minorităților de orice fel (rasiale, etnice, religioase, sexuale etc.), care prin declarații sau acțiune aduc atingere demnității umane, drepturilor   şi libertăților fundamentale;

b.     persoanele cărora le-au fost retrase drepturile electorale prin decizii definitive şi irevocabile ale instanțelor judecătorești;

c.     persoanele care au fost condamnate pentru infracțiuni de corupție, economice, de serviciu sau orice fapte penale care ar aduce atingere reputației Grupului;

d.     persoane care au colaborat sau care au făcut parte din instituții represive;

(3)    ECO îşi propune să încurajeze participarea femeilor și a persoanelor din categorii sociale vulnerabile şi dezavantajate;

(4)    Membrii ECO pot solicita și obține transferul într-o alt grup

(5)    Procedura de admitere a membrilor se va face în baza unei cereri de adeziune, fișe personale și declarații pe proprie răspundere completate de către candidat. Formularele acestora sunt descrise în Regulament Intern-Operare și Termeni (RIOT) și se găsesc publicate pe pagina de internet  www.ieco.ro. Cererea este adresată Biroului Grupului Local în care solicitantul dorește să activeze, sau acolo unde nu există filială locală, Biroului Grupului județene sau Biroului Național după caz. Documentele se pot depune și în scris sau electronic, în conformitate cu procedura prevăzută în RIOT și afișată pe site-ul ECO. Grupul căruia îi este adresata cererea de adeziune, va analiza și soluționa cererea de înscriere, în termen de maxim 10 de zile, și va comunica de îndată rezultatul solicitantului.

(8)     Registrul de evidență a membrilor se păstrează la nivel local și național după caz, cu respectarea normelor în vigoare privind confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal, acestea fiind folosite doar în scopul menținerii evidenței și relației ECO cu proprii membrii.

(9)    Membrii ECO au obligația de a aduce la cunoștința Grupului din care fac parte, orice modificare survenită în situația lor de la data înscrierii.

Art. 9

Dobândirea calității de membru și încetarea calității de membru:

(1)    ECO este constituit din persoane care aderă liber la Statutul, Programul 3ECO, Manifestul ECO și celelalte documente ale partidului și care vor să contribuie la promovarea și aplicarea acestora în practică, devenind membri ai partidului.

(2)    Calitatea de membru poate înceta prin deces, demisie, excludere, înscriere într-un alt partid politic sau prin pierderea drepturilor civile printr-o sentință definitivă şi irevocabilă.

Art. 10

Suspendarea calităţii de membru:

Calitatea de membru se poate suspenda, pentru o perioadă maximă de un an care poate fi reînnoită o dată la cerere, sau disciplinar ca urmare a unei sancțiuni.

Art. 11

Excluderea se poate produce ca urmare:

a.     a încălcării prevederilor statutului;

b.     apariția unei stări de fapt sau de drept care atrage incompatibilitatea cu calitatea de   membru al ECO prevăzute de Art. 14

c.     a săvârşirii unor fapte care aduc grave prejudicii morale ori materiale partidului.

B. Drepturi

Art. 12

Membrii ECO au următoarele drepturi:

a.     dreptul de a-si exprima opiniile in cadrul regulamentar, folosind dialogul constructiv;

b.     să participe la activităţile interne ale Grupului și să aibă iniţiativă politică şi posibilitatea discutării acesteia într-un cadru organizat;

c.     să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere, conform prevederilor prezentului statut şi regulamentului intern al ECO;

d.     să propună şi să fie propuşi candidaţi pe listele electorale ale ECO în condiţiile legii şi ale prezentului statut;

e.     să îşi aleagă în mod liber apartenenţa la structurile funcţionale ale Grupului;

f.      sa fie informaţi la timp şi în mod transparent cu privire la activitatea organismelor de conducere, ale ECO, şi cu privire la activitatea reprezentanţilor ECO în administraţia publică, sau parlament;

g.     să participe şi să își exprime votul în cadrul Adunării Generale a Grupului Local din care fac parte şi în cadrul şedintelor tuturor organelor ECO din care face parte;

h.     să se apere în interiorul partidului de orice acuzație, în conformitate cu prevederile Statutului și ale regulamentelor partidului;

i.      să participe la programele de formare politică organizate de către partid;

j.      să folosească baza materială a partidului la care îi dă dreptul poziția sa în organismele acestuia, dar numai în interesul ECO;

k.     să beneficieze de sprijin pentru a se apăra față de acuzațiile externe injuste și neîntemeiate.

C. Îndatoriri

Art. 13

Membrii ECO au următoarele îndatoriri:

a.     să activeze pentru apărarea suveranității, unității, independenței și integrității teritoriale a României, precum și pentru consolidarea prestigiului ei în lume;

b.     să respecte Constituția și legile țării, să respecte normele de integritate și morală publice și Codul etic al membrului ECO, statutul şi hotărârile luate în cadrul Grupului;

c.     să contribuie la protejarea mediului și la îmbunătățirea modului de funcționare a democrației la toate nivelurile sociale şi politice şi să promoveze respectarea drepturilor omului;

d.     sa nu întreprindă acţiuni în contradicţie cu obiectivele politice ale ECO; să nu prejudicieze, prin luări de poziţie publice, valorile sau interesele legitime ale ECO;

e.     să aibă un comportament moral şi demn în societate evitând orice elemente de limbaj și comportament care incită la ură, discriminare sau violență;

f.     să mențină o atitudine colegială, respectând limitele unui limbaj decent în relația cu ceilalți membri; orice dispută internă se va soluționa pe cale amiabilă

g.      să păstreze confidenţialitatea informaţiilor cu care au luat contact în activitatea din cadrul sau în legatură cu ECO, dacă acestea au caracter confidenţial.

h.     să plătească cotizaţia lunară de membru; plata cotizației este opțională pentru următoarele categorii: studenți şi elevi, pensionari, şomeri, persoane cu venituri mici, persoane cu dizabilități;

i.     să respecte orice alte obligaţii stabilite membrilor în prezentul statut.

Art. 14

(1) Membrii răspund dacă:

a.     au un comportament public care aduce atingere mediului, sau lezează demnitatea umană, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti;

b.     dacă nu îşi îndeplinesc responsabilităţile asumate în cadrul Grupului sau ca reprezentant al acesteia în administraţia locală sau centrală;

c.     nu respectă obligaţiile prevăzute în Statut, Programul 3ECO;

d.     sunt condamnaţi penal prin hotărare judecatorească definitivă pentru infracțiuni de corupţie, infracţiuni economice, de serviciu, comise deliberat cu violenţă sau orice fapte penale care ar aduce atingere reputaţiei partidului, inclusiv pentru fapte comise în timpul mandatului deţinut în administraţia locală sau centrală;

e.     nu reprezintă onest pozițiile Grupului în administrația centrală şi locală.

(2)    Membrii ECO pot fi sancționați, cu acordarea dreptului la opinie și apărare, conform unei proceduri echitabile specificate în regulamentul intern de aplicare a Statului, RIOT.

Art.15

Sancţiunile care pot fi aplicate unui membru ECO pot fi:

a.     avertismentul scris;

b.     suspendarea calității de membru pentru o perioadă determinată;

c.     suspendarea din funcție;

d.     retragerea sprijinului politic pentru funcţia publică pentru care a beneficiat de susţinerea politică a ECO;

e.     excluderea.

Art. 16

Aplicarea sancţiunilor:

(1) Sancţiunile prevazute de art. 15 lit. a) și b) pot fi dispuse de Biroul Grupului Local pentru membrii fără funcţii de conducere sau fără funcţii sau demnităţi publice.

(2) Sancţiunile prevazute de art. 15 lit. a), b), c), d) şi e) pentru membrii cu funcţii de conducere, ori funcţii sau demnităţi publice la nivel local (nivel comunal, orăşenesc, municipal, sector al Municipiului Bucureşti) pot fi dispuse de către Biroul Grupului Judeţean, la propunerea sau cu un aviz consultativ din partea Grupului local respective;

(3) Sancţiunile prevăzute de art. 15 lit. a), b), c) d) şi e)pentru membrii cu funcţii de conducere la nivel judeţean în partid ori funcţii sau demnităţi publice la nivel Judeţean/Municipiului Bucureşti (ex.: consiliile judeţene) pot fi dispuse de către Colectivul de Coordonare, la propunerea sau cu avizul consultativ al Grupului Judeţeane respective.

(4) Sancţiunile prevăzute de art. 15 lit. a), b), c) d) şi e) pentru membrii cu funcţii de conducere la nivel Naţional în partid ori funcţii publice la nivel naţional  pot fi dispuse numai de către Consiliul Național la propunerea Colectivului de Coordonare sau cu avizul consultativ al acestuia, după caz.

(5) Neplata cotizaţiei timp de 6 luni consecutive, conduce la suspendarea de drept a calității de membru. Suspendarea se constată de către Biroul Local, după notificarea prealabilă în acest sens a membrului respectiv. Achitarea cotizaţiei restante conduce la încetarea suspendării. Suspendarea se ridică dacă membrul dovedește lipsa mijloacelor de plată.

(6) Membrul ECO asupra căreia se iniţiază o procedură de sancţionare va fi notificat în scris cu privire la motivele care au declanşat procedura şi are dreptul de a se apăra.

(7) Împotriva unei sancțiuni persoana sancționată poate în termen de 20 de zile să formuleze contestație, asupra căreia va delibera Consiliul de Validare, în termen de 30 de zile de la depunerea contestației. Hotărarea Consiliului de Validare este definitivă.

(6) Pierderea calităţii de membru are loc după trecerea termenului de contestare a deciziei de excludere sau de constatare a încetării calităţii de membru, sau după respingerea contestaţiei.

(7) Până la soluţionarea definitivă a contestaţiei, hotărârea de sancţionare produce efecte depline. Dacă o contestaţie a fost admisă, organele de conducere ale Grupului local, judeţene sau după caz organele de conducere la nivel naţional au obligația repunerii în drepturi a membrului ECO sancţionat în mod nestatutar, de la data comunicării hotărârii de admitere a contestaţiei.

(8) Deciziile Consiliului de Validare sunt definitive la nivelul partidului. Doar cei care au epuizat căile interne de contestare se pot adresa justiţiei.

(9) Toate sancţiunile vor fi dispuse cu respectarea dreptului la apărare.

SECȚIUNEA III

Principiile de organizare ECO.

Art. 17

Principiile de organizare au scopul de a contribui la organizarea activităților și activităților ECO într-o manieră compatibilă cu scopul ECO.Pentru atingerea acestui scop ECO este organizat pe două paliere interconectate astfel: 

  1. Componență 
  2. Organizarea administrativ executivă

A. Componența

Angajamentul ECO este unificarea societății dincolo de bariere, culturi, mișcări și afilieri prin evitarea unei structuri federale și prin minimalizarea centralizării activităților ECO. În acest sens, ECO adoptă principiile holacrației și are următoarea componență:

•       Coordonarea Colectivă, un singur Colectiv Coordonator (CC) pentru a coordona toate acțiunile ECO

•       Grupul Consultativ (GC), un grup colectiv consultativ

•       Toate Voturile (VOT)

•       Consiliul de Validare (CV)

•       Grupuri Spontane (GRUP), care acționează la nivel local

•       Grup Municipal, Județean sau Colectiv Național (CM, CJ și CN)

Conform modelului holacratic ședințele vor fi scindate în trei tipuri pentru o mai bună rezolvare a problemelor și o mai bună organizare:

  1. Ședințele strategice: definesc axa strategică a ECO și direcția pe care aceasta trebuie să o ia.
  2. Ședințele organizaționale: definesc organizarea ECO, structura și atribuțiile pe care aceasta trebuie să le asume.
  3. Ședințele operaționale: se atașează buna realizare și execuție a acțiunilor și misiunilor fiecăruia.

Art. 18

Coordonarea Colectivă (CC)

Colectivul coordonator propus (denumit în continuare “CC”) nu va acționa ca un comitet central care face doar politică. În schimb,

a.      CC va coordona toate activitățile (de exemplu, Evenimente, Adunări, Campanii) care sunt propuse de Grupul de Consultanți, membrii, GRUP-uri sau de Consiliul de Validare al ECO.

b.       CC va acționa rapid la evenimentele care necesită un răspuns rapid din partea ECO (de exemplu, comunicate de presă după incendiul de la Colectiv, etc), solicitând întotdeauna aprobarea ex post de la Consiliul de validare.

c.       CC va recomanda Consiliului de Validare acțiuni disciplinare împotriva membrilor care au încălcat grav principiile Statutului ECO / Programului 3ECO /  Manifestului ECO.

d.       CC va cuprinde doisprezece membri, care vor fi aleși / selectați conform art.19.

e.       ECO este un partid pro-feminist care promovează echilibrul între sexe în toate organismele sale, inclusiv CC.

f.       Nici un membru aflat într-o funcție publică sau în poziții de conducere administrative cu responsabilități majore nu poate participa la CC.

g.       Membrii CC pot fi compensați pentru cheltuielile legate de ECO și vor primi remunerații într-o manieră compatibilă cu finanțele, prioritățile și principiile ECO pentru munca depusă în folosul ECO.

h.       CC va fi asistat de mai mulți coordonatori (de ex. Coordonatorul echipei de comunicare, Coordonatorul voluntarilor ECO, Coordonatorul de finanțe și conturi, Coordonatorul echipei de artă ECO, Secretarul General, etc.) Coordonatorii vor participa la CC din oficiu.

j.       CC se va întruni o dată pe săptămână (majoritatea, dar nu exclusiv prin teleconferință) și va fi prezidat de un Coordonator al Colectivei care va fi ales pe baza unui sistem care asigură rotația cel puțin o dată la trei luni. Toate atribuțiile privind administrarea executivă a CC revin Secretarului General.

Art.19

Alegerea / selecția CC

Inițiatorii care se află în faza de creație a ECO din luna iulie 2019 și care, de facto, lucrează zilnic pe aspecte organizaționale, propun primii doisprezece membri care vor participa la primul CC. Membrii ECO vor vota, folosind platforma digitală de vot a lui ECO, aprobarea sau neaprobarea acestui prim CC. În termen de douăzecișipatru luni de la formarea primului CC, se vor scoate șase poziții la alegeri. Restul de șase poziții vor fi alese după 12 luni prin vot deschis. În acest mod, în fiecare an, jumătate din locurile din CC vor fi reînnoite prin alegeri.

•       Alegerile la CC vor fi efectuate electronic, utilizând platforma digitală Liquid Feedback aflată pe www.ieco.ro.

•       Toți membrii ECO vor fi eligibili să voteze atâta timp cât au fost membri pentru o perioadă minimă de 3 luni (care vor fi aprobați de CC cu validarea CV). Această perioadă minimă servește la prevenirea înregistrărilor necinstite înainte de votarea importantă de către persoanele care nu au nici un interes să promoveze obiectivele ECO ci încearcă să influențeze deciziile sale.

•       Toți membrii ECO sunt eligibili să candideze pentru CC.

•       Pentru cele șase locuri CC care sunt scoase la concurs, fiecare un membru al ECO va putea vota până la șase candidați dintr-o listă unică de candidați. Nu există nicio cerință de a fi nominalizat de un număr minim de membri, iar tuturor candidaților li se va acorda spațiu egal pe IECO.ro pentru a-și prezenta candidatura.

•       Nu există limitări pentru cei care candidează pentru CC.

•       Membrii CC care sunt incapabili, reziliați (în urma unei recomandări a majorității CC care a fost validat de către CV) sau care demisionează vor fi automat înlocuiți de către adjuncții din runda electorală în care au fost aleși. 

Art.20

Grupul Consultativ (GC)

În situația în care ECO va atrage personalități cunoscute, influente din întreaga lume: filozofi, artiști și formatori de opinie, economiști și intelectuali, scriitori și activiști care nu vor să se implice politic dar oferă susținere, primesc titlul de Consilier și vor fi recunoscuți ca un grup, Grupul Consultativ.

Consilierii care participă la GC vor consilia ECO și vor facilita realizarea obiectivelor acestuia. La fel ca toți membrii ECO, aceștia vor avea posibilitatea să propună acțiuni, campanii etc. către Colectivul de Coordonare (CC), precum și către ECO în ansamblu. Ei pot recomanda modificări la Programul 3ECO, la Manifestul ECO sau la Programul de guvernare ECO, inclusiv numirea unor potențiali membri ai CC. Desigur, orice astfel de schimbări trebuie să treacă prin procesul de modificare care implică toți membrii ECO.

În ceea ce privește nominalizarea noilor consilieri, orice membru al ECO poate face sugestii CC, care apoi înaintează aceste propuneri spre aprobare de către CV. Toate atribuțiile privind administrarea executivă a GC revin Secretarului General.

Art.21

Toate Voturile (VOT)

ECO promoveze democrația participativă în formularea politicilor și practicilor sale. Politicile de la toate nivelurile (locale, regionale, naționale și paneuropene) sunt aprobate cu vot general (Toate Voturile- VOT). Indiferent dacă o inițiativă sau o problemă este locală, națională sau internațională toți membrii, atât cei din România cât și cei din diaspora trebuie să o aprobe prin vot. Politicile care privesc unul dintre capitolele Programului 3ECO vor fi elaborate și votate în conformitate Principiile de Organizare ale ECO. Alte politici, cum ar fi poziția ECO privind orice alegeri sau referendum sau o problemă care nu se încadrează în textul Programului 3ECO și care nu este evidentă în Manifest, sunt stabilite în felul următor:

1. Propunerile de politici pot apărea fie direct de la Colectivul de Coordonare (CC), fie de la grupurile de membri ai ECO care prezintă o politică propusă cu CC. 

2. Problema trebuie să fie pusă la dispoziția membrilor pentru consultare și discuții.

3. În urma acestei deliberări, diversele răspunsuri trebuie să fie colectate și sintetizate într-una sau mai multe opțiuni / propuneri de politică care sunt apoi supuse unui VOT. Dacă nici o propunere nu este susținută de 50% dintre membrii cu drept de vot plus unu, atunci se organizează un vot prin care se alege una cele două propuneri preferate.

Deoarece voturile tuturor membrilor se desfășoară în mod normal timp de 7 zile și necesită cel puțin o altă săptămână în timpul pregătirii, problemele urgente pot fi supuse unui vot al CV. VOT este organizat, asistat și arhivat de către Secretarul General.

Art.22

Consiliul de validare (CV)

Unele decizii depășesc rolul de coordonare al CC. De exemplu, un comunicat de presă elaborat în grabă (ca răspuns la un eveniment extraordinar), propuneri pentru noi membri ai grupului consultativ sau expulzarea membrilor care au încălcat principiile 3ECO/Manifestului. Acestea nu sunt decizii care trebuie luate de CC deoarece necesită consimțământ și validare mai largă.

Având în vedere că aceste decizii vor trebui validate rapid, nu va fi posibilă mobilizarea întregii componențe a ECO pentru un vot în termen scurt. În acest scop și pentru a stimula membrii să se considere permanent implicați în activitățile ECO, se instituie un Consiliu de Validare (denumit în continuare “CV”) după cum urmează:

•       CV cuprinde maximum 47 de membri ECO (41 județe plus 6 sectoare din capitală).

•       Orice membru al ECO care dorește să fie membru în ședința de votare își propune candidatura prin intermediul www.ieco.ro.

•       Selecția este prin sortare: un algoritm simplu care selectează aleatori 47 de candidați care dobândesc automat statutul de membru CV.

•       Algoritmul dorit, aplicabil în măsura posibilităților, este ca jumătate dintre cei 47 de membri să fie femei și ceilalți jumătate bărbați (cu o prevedere pentru membrii care aleg să-și declare sexul ca fiind “alții”, caz în care sunt repartizați la una din cele două o probabilitate de 50-50).

•       Primul mandat al membrilor VC durează un an. După un an, jumătate (24) dintre membrii CV sunt înlocuiți (din nou printr-o remiză aleatorie în rândul membrilor care și-au declarat interesul de a deveni membri ai CV). O remiză proaspătă are loc o dată la șase luni, asigurându-se că fiecare membru VC are o durată de un an (cu excepția membrilor GC inaugurali care servesc mai mult) și că jumătate din numărul membrilor CV este revizuit la fiecare șase luni.

•       CV nu este un organism care supraveghează CC și nu se întrunește în mod independent. Domeniul de competență al CV este de a valida, cu Da sau Nu, propuneri depuse la CV de CC.

•       Deciziile CV se iau cu majoritate simplă în termenele stabilite.

•       CV se întâlnește digital, pe o pagină specială a www.IECO.ro, și votează prin intermediul platformei de vot ECO personalizate.

•       CC este responsabil pentru punerea la dispoziția tuturor membrilor CV, în fiecare problemă și în timp util, în funcție de circumstanțe, a tuturor informațiilor relevante pentru decizia CV. Membrii CV nu sunt remunerați, deoarece munca lor nu este de durată.

Deciziile pe care membrii CV vor fi chemați să le ia sunt acelea care se referă la:

•       Aprobarea noilor consilieri

•       Validarea deciziilor care depășesc rolul de coordonare al CC

•       Expulzarea membrilor care încalcă spiritul Statutului ECO / Programului 3ECO /  Manifestului ECO

•       Rezolvarea litigiilor la nivel local, național sau european, la recomandarea CC

•       Supravegherea și validarea oricărui proces de modificare a Programului 3ECO, Manifestului ECO și / sau a Principiilor de Organizare.

CV nu va înlocui referendumurile interne, ci va ajuta CC prin validarea deciziilor care trebuie luate rapid. Într-adevăr, toți membrii vor fi consultați cu privire la majoritatea problemelor care nu sunt presante în timp (de exemplu, modificări ale Principiilor de organizare, Programului 3ECO, Manifestului ECO, apartenența la CC sau conținutul documentelor de politică). Toate atribuțiile privind administrarea executivă a CC revin Secretarului General.

Art.23

Grupuri Spontane (GRUP)

Apariția Grupurilor Spontane (GRUP) reflectă ideile sau practicile de auto-management și cooperare.

ECO încearcă să combine auto-organizarea (adică structurile orizontale spontane) cu integrarea verticală oferită de CC, CV și colectivitățile municipale / județene / naționale. GRUP-urile întruchipează dimensiunea auto-organizării mișcării. Membrii ECO care doresc să coalizeze în îndeplinirea obiectivelor ECO și a principiilor Statutului / Programului 3ECO /  Manifestului ECO pot forma un GRUP având constrângeri minime.

GRUP-urile se auto-guvernează, fără a fi nevoie să le fie validate acțiunile de către  CC. Fiecare GRUP alege unul sau doi coordonatori, în mod ideal bărbați și femei, care vor fi responsabili pentru menținerea comunicării între ECO în general, celelalte GRUP-uri, CC-ul și GRUP-ul specific.

Pentru a rămâne eficienți și flexibili, se preconizează că un GRUP va cuprinde doar 5-15 membri activi. Atunci când un GRUP ajunge la 16 membri activi, este încurajat să formeze un al doilea GRUP care se întâlnește într-o altă parte a orașului sau care lucrează pe o altă problemă, pentru a menține agilitatea grupurilor mici, auto-organizate în care toată lumea poate vorbi și contribui. Un GRUP nu poate conține mai mult de 50 de membri activi.

Fiecare GRUP va alege dintre membrii săi prin vot cu majoritate simplă un Coordonator de Grup și un Secretar de grup; împreună vor forma Biroul Grupului Local. Coordonatorul de Grup se află în subordinea CN, Secretarul de Grup se află în subordinea Secretarului General.

Se preconizează două tipuri de GRUP:

(i)     GRUP-uri locale, bazate pe proximitatea geografică.

(ii)    GRUP-uri tematice, bazate pe interesul comun al membrilor lor în același domeniu politic din întreaga Europă. GRUP-urile tematice pot fi, de asemenea, specifice din punct de vedere geografic (de ex. cuprinzând membrii implicați în sistemul de învățământ românesc) sau paneuropean (de exemplu, concentrându-se asupra problemelor legate de schimbările climatice).

Art.24

Ghidul GRUP, linii directoare

(1)    GRUP-urile încorporează dimensiunea de auto-organizare a lui ECO. Toți membrii ECO pot forma un GRUP cu câteva constrângeri minime.

Cea mai importantă constrângere constă în faptul că GRUP nu pot promova alte cauze sau valori decât cele prezentate în Programul 3ECO / Manifestul ECO și campaniile actuale ECO. Pentru a se asigura că toate acțiunile GRUP sunt în conformitate cu acestea și pentru a gestiona percepția publică a lui ECO, un membru al GRUP nu poate publica nici un fel de texte / imagini / videoclipuri / acțiuni destinate publicului pe cont propriu. El / ea trebuie să primească cel puțin 5 aprobări ale membrilor ECO. Acești 5 pot fi membri ai aceluiași GRUP, cu excepția cazului în care un GRUP a publicat anterior un material discutabil.

(2)    Ce poate face un GRUP?

În esență, tot ceea ce va face din ECO un succes:

a.       Să răspândească ideile ECO (prin intermediul mas-media, internetului, evenimentelor etc.)

b.       Să facă propuneri de politici pentru nivelele locale, regionale, naționale sau europene

c.       Să colecteze recomandări politice de la persoanele aflate pe teren

d.       Să se implice în acțiuni concrete pentru a ajuta sau educa localnicii

e.      Să atragă noi membrii

f.       Să participe la demonstrații cu steaguri ECO, atâta timp cât tema este în concordanță cu ideile lui ECO

g.       Să colaboreze cu ONG-urile locale pentru acțiuni comune

h.       Să organizeze întâlniri, dezbateri, prezentări, evenimente, campanii.

(3)    Ce nu poate face un GRUP:

a.       Să se angajeze în activități ilegale

b.       Să promoveze idei care încalcă spiritul Statutului ECO/ Programului 3ECO /  Manifestului ECO sau Campaniile în curs de desfășurare ale ECO

c.       Să colecteze sau să cheltuie bani în afara sistemului stabilit de ECO pentru colectarea și cheltuirea donațiilor

d.       Să folosească numele, logo-ul ECO pe platforme sau organizații în scopuri comerciale, inclusiv vânzarea de mărfuri și alte produse sau servicii membrilor ECO sau altora.

e.       Să promită sau să susțină alte organizații politice și candidați politici locali, cu excepția cazului în care alianța a fost aprobată de CJ. Dacă majoritatea membrilor GRUP consideră că o astfel de alianță este importantă atunci când CJ nu este de acord, aceștia pot cere CN sau CC să organizeze un VOT în această privință.

f.       Să semneze contracte în numele ECO sau să angajeze în alt mod acțiuni care vor angaja legal ECO

g.       Să organizeze Adunări ECO (spre deosebire de întruniri sau evenimente, Adunările urmează să fie organizate de CC)

h.       Să reprezinte întregi orașe, regiuni, țări sau factori de decizie oficiali fără aprobarea CC al ECO. Pentru a clarifica faptul că opiniile exprimate sunt ale unui GRUP specific și nu ale ECO pentru întreaga regiune / țară în care se află acesta, GRUP-urile vor folosi logo-ul pentru fundal verde cu sigla albă pentru posturi publice online, în timp ce organizația mai largă va folosi fundalul alb cu sigla verde. De asemenea, un GRUP va semna toate comunicatele de presă și alte materiale cu numele lor de GRUP personalizat (ECO-nume)  pentru a le distinge de mesajele reprezentanților aleși ai ECO.

(4)    Cum se creează un GRUP

Lista actualizată a GRUP-urilor poate fi găsită întotdeauna la adresa www.ieco.ro/grupuri-locale/. Dacă într-o localitate există deja un GRUP se încurajează crearea altui grup deoarece fiecare GRUP ar trebui să aibă cel mult 50 membri activi. Un GRUP se va coordona informal cu alte grupuri de membri ai ECO interesați de aceeași temă / domeniu de politică.

(5)    Principiile reuniunilor de succes ale GRUP

Discuțiile în GRUP reprezintă elementul-cheie pentru a împuternici membri. Oamenii devin mai angajați prin actul fizic de a vorbi. În schimb, dacă oamenii nu vorbesc deloc într-o întâlnire sau foarte puțin, atunci ei devin pasivi și se simt lipsiți de putere. Scopul principal al întâlnirilor GRUP ar trebui să fie motivarea și împuternicirea membrilor săi prin intermediul unor activități colective care construiesc o identitate colectivă și o viziune politică comună.

GRUP-urile sunt încurajate să discute în cadrul lor, dar și în cadrul diferitelor GRUP-uri, regulile angajamentului inclusiv astfel încât membrii să fie conștienți de ele de la bun început și să evite comportamentul antisocial și coercitiv.

.

(6)    GRUP-urile tematice se întâlnesc de obicei online sau, ori de câte ori este posibil, personal pentru a discuta despre politicile și activitățile legate de temele sau domeniile politice care le-au adus membrii împreună. Toate regulile și liniile directoare care se aplică GRUP-urilor locale se aplică, de asemenea, GRUP-urilor tematice.

(7)    GRUP-urile tematice produc propuneri în jurul temei lor, dar NU autorizează politicile ECO pe această temă și nici nu pot reprezenta ECO pe această temă în afara discuțiilor interne.

Art.25

Colective municipale, județene și naționale (CM, CJ și CN)

Dincolo de activitatea locală și tematică a GRUP-urilor, ECO acționează la nivel municipal, județean și național într-o manieră care necesită o organizare care depășește capacitatea GRUP-ului, de exemplu, desfășurarea de campanii la nivel de orașe, regiuni sau la nivel de țară; angajarea unui oficiu național de presă și emiterea de comunicate de presă; organizarea de mitinguri și punerea împreună a documentelor de politică pentru orașe, regiuni și / sau țară.

Art.26

Colectivul de Coordonare Național (CN)

Odată ce mișcarea sa maturizat, CC poate propune constituirea unui colectiv național pentru a prelua unele dintre sarcinile de coordonare. Propunerea CC trebuie apoi validată de CV.

CN vor cuprinde maximum 47 de membri (41 județe, plus 6 sectoare din București).

În plus, CN pot numi persoane care să le ajute cu sarcini specifice. Aceste persoane pot participa din oficiu la ședințele CN.

Inițial, un colectiv provizoriu național va fi organizat de CC în consultare cu toate GRUP-urile relevante, iar lista inițială a membrilor va fi validată de CV, dar, în termen de 12 luni de la selecția acestui colegiu național provizoriu, trebuie organizate alegeri pentru membri. Membrii aleși ulterior vor avea un mandat de doi ani.

Alegerile CN se vor desfășura utilizând platforma de vot a ECO și respectând caracterul transnațional al mișcării. Aceasta înseamnă că toți membrii ECO vor avea dreptul să participe în calitate de alegători sau candidați la alegerea oricărui CN.

Pentru a se asigura că toate funcțiile de coordonare pot fi îndeplinite de către CN-ul ales, candidaților la alegeri li se va solicita să candideze pentru unul dintre domeniile largi (de exemplu, “Comunicare / PR / Social Media”, “Angajarea și organizarea membrilor” Evenimente și logistică”,”Dezvoltarea politicilor și a inteligenței”) sau drept candidați “generali”. Câmpurile și distribuția locurilor vor fi stabilite pentru fiecare județ.

Se va acorda CN-ului accesul la datele despre membrii ECO din România și diaspora, cu respectarea prevederilor GDPR.

CN poate semna scrisori deschise și poate participa la campanii naționale, atâta timp cât informează CC mai întâi.

CN nu poate decide să sprijine sau să colaboreze cu alți actori politici din țara sa, dar poate explora posibile alianțe cu actorii politici. Cu toate acestea, orice astfel de alianță trebuie să fie propusă CC pentru validare.

Toate documentele de politică coordonate de CN trebuie să fie prezentate CC înainte de adoptare. Toate politicile pe care CC le aprobă vor necesita validarea de către CV. Ori de câte ori CC se opune oricărui aspect al unei recomandări politice din partea CN, CC trebuie să pună problema într-un VOT.

CN va alege prin vot cu majoritate simplă un Secretar CN aflat în subordinea directă a Secretarului General.

Art. 27

Colectivele de coordonare municipale și județene

CN poate desemna, după consultarea membrilor locali din GRUP-uri, colectivele municipale și județene (CM și CJ) care coordonează activitățile ECO la nivelul orașelor și regiunilor.

Fiecare CM și CJ vor alege prin vot cu majoritate simplă câte un Secretar CM / CJ, aflat în subordinea direct a Secretarului General.

Art. 28

Scopul CM / CJ / CN

Scopul lor este:

a.       Îmbunătățirea comunicării politicilor și activităților ECO la nivel municipal / județea și la nivel national

b.       Comunicarea punctelor de vedere ale tuturor membrilor și CC

c.       Furnizarea facilităților centralizate și resurselor pentru membrii locali și pentru GRUP

d.       Facilități pentru dezbateri

e.       Pregătirea sesiunilor de vot

f.       Strângerea de fonduri

g.       Crearea legături ECO cu alți actori politici și civici, în coordonare cu CC

Art. 29

Procesul de modificare

Modificările Statutului ECO / Programului 3ECO /  Manifestului ECO și ale Principiilor Organizatoare ale ECO trebuie să fie un proces proiectat și implementat cu atenție, pentru ca misiunea și caracterul ECO să nu fie deteriorate din greșeală.

a.       Propunerile de modificare a Programului 3ECO, a Manifestului ECO și a Principiilor de organizare ale ECO  trebuie să fie semnate de cel puțin de 10% din membrii ECO sau cel puțin de 15 din cei 47 de membri ai CC.

b.       Odată depus la CC, CC se angajează să prezinte CV propunerea.

c.       CV va avea posibilitatea să accepte propunerea CC sau să o trimită înapoi CC pentru o rafinare ulterioară – această capacitate de returnare a propunerii CC poate fi exercitată doar o singură dată în urma unui vot cu o majoritate simplă.

d.       Propunerea CC, după finalizarea etapei a treia, va fi prezentată membrilor într-un referendum intern al ECO. Pentru a fi acceptată va fi necesară o majoritate de cel puțin 60% și o rată de participare minimă de 50% a tuturor membrilor eligibili (restul poate fi acoperit prin proxi-delegări).

Principiile de organizare ale ECO vor fi validate anual de CV. În cazul în care CV nu reușește să valideze Principiile de organizare, CC va lua notă de criticile membrilor față de Programului 3ECO, a Manifestului ECO și a Principiilor de organizare ale ECO și va recomanda modificări în termen de șase luni.

B. Organizarea administrativ executivă a ECO

Adunarea Generală, Consiliul de Administrare și Secretarul General

Art. 30

Adunarea Generală, Consiliul de Administrare și Secretarul General sunt în subordinea CN și CV, având libertate de acțiune în îndeplinirea obiectivelor Programului 3ECO. Manifestului ECO, al prezentului Statut și al tuturor deciziilor CC și CV.

Art. 31 ​​

Adunarea Generală (AG)

(1) Adunarea Generală este compusă din toți membrii ECO, prezenți sau reprezentați.

a.     Fiecare membru are un singur drept de vot.

b.     Fiecare membru își poate delega votul unui proxi și fiecare proxi poate avea

maximum 10 voturi delegate spre el.

c.     Adunarea Generală este prezidată de președintele Consiliului de Administrare.

(2) Membrii se întrunesc în Adunarea generală ordinară cel puțin o dată pe an.

Adunarea se reunește, de asemenea, ori de câte ori Consiliul de administrare consideră că este necesar sau la cererea unui număr semnificativ de membri ( mai mult de 10%)

(3) Adunarea Generală se va întruni în locul indicat în Avizul de ședință afișat pe www.ieco.ro și trimis prin email. Convocarea va fi trimisă de secretarul general, tuturor membrilor prin e-mail cu cel puțin trei luni în avans și va include ordinea de zi.

(4) Adunarea Generală poate delibera doar dacă membrii prezenți sau reprezentați sunt cel puțin cincizeci la sută plus unu din numărul total de voturi stabilit la art. 31(1). În cazul în care nu se ajunge la acest cvorum, se convocă o nouă reuniune, în conformitate cu art. 31(3) dar în avans cu o lună și care se deliberează în mod valabil, indiferent de numărul membrilor prezenți. Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a voturilor prezente.

(5) O majoritate de două treimi din totalul voturilor este obligată să adopte rezoluții în cazul și referitoare la următoarele:

a.     modificări ale Statutului;

b.     excluderea oricărui membru;

c.     dizolvarea ECO.

(6) Modificările statutului intră în vigoare doar după aprobarea lor de către autoritatea juridică competentă și publicarea acestora în Registrul Partidelor Politice.

(7) Hotărârile Adunării Generale vor fi ținute de secretarul general sub forma de procesul-verbal, la sediul central al ECO și vor fi publice.

(8) Toți membrii sunt informați cu privire la deciziile luate de Adunarea Generală prin e-mail.

(9) Nu este posibil să se ia o decizie cu privire la o chestiune care nu este inclusă pe ordinea de zi.

Articolul 32

Atribuțiile și responsabilitățile Adunării Generale

La recomandarea CN, Adunarea Generală va deține toate competențele, în special pentru:

a.     aprobă conturile anuale și stabilește bugetul ECO;

b.     stabilirea sumei cotizației de membru și a oricărei contribuții speciale;

c.     aprobă planul strategic;

d.     alege și demite membrii consiliului de administrare și acordă descărcarea de

gestiune;

e.     modificarea statutului;

f.      exclude toți membrii și

g.     dizolva ECO.

Art. 33

Consiliul de Administrare (CA)

(1) ECO este guvernată de un consiliu de administrare cu minim 11 și maxim 21 membri.

Consiliul de Administrare ar trebui să reflecte atât echilibrul geografic și de gen cât și echilibrul în ceea ce privește expertiza și cunoștințele cerute de ECO.

Membrii consiliului de administrare sunt numiți, la propunerea membrilor ECO, de către Adunarea Generală pentru o perioadă de patru ani. Membrii în exercițiu ai consiliului sunt eligibili pentru realegerea pentru un termen ulterior.

Membrii Consiliului de Administrare pot fi admiși sau respinși de votul Adunării Generale cu majoritate simplă.

În cazul în care există un post vacant în consiliul de administrare, consiliul de administrare prevede numirea provizorie a unui nou membru. Această numire va fi prezentată spre ratificare la următoarea Adunare Generală.

Membrii Consiliului de Administrare nu sunt răspunzători pentru nici o obligație a ECO. Răspunderea lor este limitată de domeniul de aplicare al mandatului lor.

Membrii consiliului de administrare nu pot obține niciun profit personal din mandatul lor. Mandatul acestora nu va fi remunerat; cheltuielile acestora pot fi rambursate.

(2) Consiliul de administrare (CA) alege din partea membrilor săi un președinte, un vicepreședinte, un secretar general și un trezorier.

Secretarul general va fi numit pentru o perioadă de 5 ani, mandatul lui poate fi reînnoit. Secretarul general participă la ședințele CA fără drept de vot; cu toate acestea, în caz de vot egal, Secretarul General va decide prin votul său. CA poate suspenda sau respinge Secretarul General în condițiile prevăzute de acest statut.

În cazul în care funcția de trezorier rămâne vacantă aceasta este preluată de secretarul general.

CA poate înființa grupuri consultative și grupuri de lucru.

(3) CA se reunește de cel puțin de trei ori pe an.

Convocarea însoțită de ordinea de zi este adresată de către Secretarul General fiecărui membru al CA cu cel puțin o lună înainte de reuniune.

CA poate delibera numai dacă cel puțin jumătate din membrii săi sunt prezenți sau reprezentați prin delegație. Fiecare membru al CA poate avea cel mult trei voturi proxy.

Deciziile CA se iau cu majoritatea simplă a voturilor prezente.

Procesele-verbale ale consiliului sunt ținute într-un registru la sediul ECO, ele sunt publice.

Art. 34

Atribuțiile și responsabilitățile CA

(1) CA va îndeplini obiectivele ECO. În acest scop, aceasta va fi investită cu toate competențele de administrare și de delegare, conform mandatului Adunării Generale, în conformitate cu prezentul Statut. CA:

a.     pregătește bugetul și conturile și alte documente pentru Adunarea Generală;

b.     supraveghează executarea programului de lucru;

c.     sprijină activitatea Secretarului General în ceea ce privește strângerea de fonduri și edificarea ECO;

d.     supraveghează orice acțiune în justiție.

Art. 35

Secretarul general

(1) Secretarul general este responsabil cu supravegherea tuturor acțiunilor care se petrec sub sigla și în numele ECO. El raportează orice probleme către CA și CV. Toate actele care emană de la ECO vor fi semnate de președinte sau de un vicepreședinte al CA și de Secretarul General. Secretarul General reprezintă ECO în orice litigiu, atât în ​​calitate de reclamant, cât și în calitate de pârât/inculpat, cu sprijinul a doi membri ai CA. Mandatul Secretarului General va fi remunerat cu o sumă aprobată de Adunarea Generală la propunerea CA; cheltuielile acestuia vor fi rambursate.

(2) Secretarul General va ocupa interimar orice funcție rămasă vacantă, până la numirea unei persoane validate prin alegeri conforme acestui statut.

SECȚIUNEA IV

Structuri Asociative Tematice

Art. 36

Tineretul ECO

(1)    Reprezintă platforma dedicată membrilor cu vârsta cuprinsă între 18-30 ani.

(2)    Tineretul ECO poate activa la nivel local sau național și își desfășoara activitatea în coordonarea GRUP-ului local sau CN, după caz;

(3)    Platforma este reprezentată de un lider selectat și desemnat prin vot pe baza unui concurs de proiecte de către membrii GRUP-ului local sau CN, după caz;

(4)    Liderul își alcătuiește o echipă de proiect desemnată din rândul membrilor ECO care aderă la platformă și reprezintă Tineretul ECO în relația cu organizatii de tineret similare.

(5)    Orice problem administrative-executivă a Tineretului Eco se raportează Secretarului General.

Art. 37

Seniorii ECO

(1)    Reprezintă platforma dedicată persoanelor care au vârsta peste 60 de ani.

(2)    Seniorii ECO activează la nivel local sau național și își desfășoara activitatea în coordonarea GRUP-ului local sau CN, după caz;

(3)    Platforma Seniorii ECO este reprezentată de un lider selectat și desemnat prin vot pe baza unui program de către membrii GRUP-ului local sau CN, după caz;

(4)    Liderul reprezintă Seniorii ECO în relația cu organizatii de seniori similare.

(6)      Orice problem administrative-executivă a Seniorilor Eco se raportează Secretarului General.

Art.38

Comisiile de Specialitate

(1)    Comisiile de specialitate reprezintă organismele de dezbatere, de analiză și elaborare a strategiilor sectoriale și a politicilor fundamentale ale ECO;

(2)    Comisiile de specialitate se formează la nivel național precum și la nivel local acolo unde este cazul;

(3)    Comisiile de specialitate sunt formate din membri specialiști în domeniile pe care le reprezintă;

(4)    La lucrările Comisiilor pot participa ca invitați și persoane care nu au statutul de membri ai ECO dar se bucură de o bună reputație pe domeniul de expertiză al comisiei respective;

(5)    Comisiile de specialitate de la nivel național emit avize consultative pentru candidații la funcțiile de secretar de stat și ministru pe domeniul lor de expertiză.

(6)    Domeniile în care se înființează comisii precum și modul de desfășurare a activității în interiorul comisiilor de specialitate este prezentat în regulamentul propriu, aprobat de CN.

(7)    Comisiile de specialitate sunt reprezentate în organismele de conducere conform regulamentului intern de organizare şi funcţionare (RIOT).

(8)    Comisiile de specialitate trebuie să prezinte un raport anual de activitate care va fi trimis spre dezbatere CN.

(9)    Orice problem administrative-executivă a Comisiilor de specialitate se raportează Secretarului General.

SECȚIUNEA V

Organele de jurisdicţie şi control.

Art. 39

Comisiile de arbitraj

(1) Comisiile de arbitraj sunt: Comisia Națională de Arbitraj si Comisiile Județene de Arbitraj respectiv a Municipiului Bucureşti.

(2) Membrii comisiilor de arbitraj sunt aleşi de CJ  pentru nivelul județean respectiv a Municipiului București și de CN pentru nivelul naţional,  pentru un mandat de cel mult 4 ani. Cel puţin unul din membri ar trebui să aibă studii juridice.

(3) După alegerea sa, Comisia Naţională de Arbitraj își alege un preşedinte, prin votul secret al membrilor săi.

(4) Președintele va coresponda cu celelalte structuri de conducere din partid, va convoca ședințele Comisiei şi va propune ordinea de zi a şedinţelor, si va elabora și prezenta Congresului ECO raportul de activitate al Comisiei;

(5) Comisia Naţională de Arbitraj este organul de jurisdicţie internă, constituit la nivel naţional formată din 3 membri şi are următoarele responsabilităţi:

a.     elaborează Regulamentul Comisiilor de Arbitraj a ECO şi îl supune aprobarii de către  CN;

b.     soluţionează, cu respectarea dreptului de opinie al tuturor părţilor şi a dreptului la apărare contestaţiile împotriva sancţiunilor dispuse conform prevederilor art. 16 de Biroul Grupului Judeţene/ Municipiului Bucureşti, Respectiv de Biroul Național.

c.     soluţionează, contestațiile la Hotărârile Comisiei judeţene / Municipiului Bucuresti de Arbitraj atacate doar pentru motive de nerespectare a normelor imperative de procedură ale Regulamentului Comisiilor de Arbitraj;

d.     soluţionează diferendele între Grupuri judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti, între Grupuri judeţene/a Municipiului Bucureşti şi organismele naţionale de conducere ale ECO, sau între membrii ECO şi organismele naţionale de conducere ale ECO;

e.     arbitrează diferendele între membrii Grupului cu funcții de conducere sau reprezentare la nivel național cu care este explicit sesizată;

(6) Sesizările și contestațiile se adresează în scris Comisiei, în termenul de decădere de 20 de zile de la data producerii faptului sau emiterii actului contestat.

(7) Comisia judeţeană de arbitraj este formată din 2 membri si are responsabilităţile asemănătoare Comisiei Naționale de arbitraj.

(8) Comisia de Arbitraj are obligația ca, înainte de a proceda la soluţionarea unei contestaţii sau a unui diferend, să propună părţilor şi să depună toate eforturile pentru împăcarea lor prin medierea Comisiei de Arbitraj.

(9) În deliberările sale cu privire la sesizarile primite, precum și în elaborarea și redactarea hotărârilor sale, comisia de arbitraj se poate pronunţa strict cu privire la respectarea prevederilor prezentului statut şi ale procedurilor RIOT în emiterea deciziilor contestate.

Art. 40

Comisia de cenzori

(1) Comisia de cenzori este compusă din: Comisia Națională de Cenzori și din Comisiile Județene de Cenzori respectiv a Municipiului Bucureşti;

(2) Comisia Națională de Cenzori este formată dintr-un secretar şi 2 membri şi are următoarele responsabiltăţi:

a.     exercită activități de control financiar şi audit și verifică gestiunea partidului la nivel central;

b.     coordonează activitatea comisiilor judeţene de cenzori;

c.     elaborează un raport de activitate la fiecare Congres;

d.     exercită orice atribuţii prevăzute de lege pentru comisiile de cenzori.

Art. 41

Membrii organelor de arbitraj şi control işi pierd mandatul în următoarele conditii:

a.     pierderea calităţii de membru;

b.     imposibilitatea îndeplinirii atribuţiilor pe o perioadă mai mare de 90 de zile;

c.     prin revocare de către organul care i-a numit/ales.

SECȚIUNEA VI

Sursele de finanțare și Administrarea patrimoniului

Art. 42.

(1) Finanțarea activității ECO se face strict cu respectarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2)    Sursele de finanțare a activității ECO sunt:

a.     Cotizații ale membrilor de partid;

b.     Donații, legate și alte liberalități;

c.     Venituri provenite din activități proprii, 

d.     Subvenții de la bugetul de stat;

e.     Alte surse, conform art. 16 din Legea 334/2006 privind

finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale;

(3) Oportunitatea cheltuielilor necesare activităților legale, potrivit scopului propus, se hotărăște de către organele de conducere pe nivelul de competență potrivit statutului  iar cheltuirea sumelor alocate se face respectand prevederile legii;

(4) Cuantumul cotizațiilor, repartizarea și destinația  acestora se stabilesc prin hotărâre a Biroului Național, cu respectarea Art. 5 din Legea 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

a.     Biroul Grupului Local stabilește cuantumul cotizaţiei lunare în cadrul unor limite minimale şi  maximale stabilite de CN.

b.     CN poate reduce cuantumul cotizației chiar sub limite, pentru categorii de persoane cu venituri reduse.

c.     CN poate stabili ca un procent din încasările din cotizaţii să revină Grupurilor ECO la nivel național.

(5) Operaţiunile de încasări şi plăţi se efectuează prin conturi în lei şi valută deschise la bănci din România.

(6) Donaţiile primite de la persoane fizice şi juridice nu vor depăşi plafoanele prevăzute de lege iar la primirea donaţiilor se va verifica şi înregistra identitatea donatorului.

a.     Fiecare organizație județeană este imputernicită să exercite toate drepturile și să efectueze toate activitățile permise de lege în unitatea administrativă teritorială în care este constituită.

b.     Donaţiile a căror valoare depășește suma de 50000 RON vor fi verificate de CN.

(7) Coordonatorul Finanțelor va raporta în mod regulat Secretarului General și CC și toate deciziile privind strângerea de fonduri și acceptarea de fonduri vor fi validate de CC.

(8)    Pentru a asigura atât descentralizarea completă, cât și transparența deplină a sistemului de plăți al ECO, ECO va adopta o platformă digitală și transparentă de plăți și donații, care leagă cele două. De exemplu, un GRUP din Sibiu va putea să acumuleze fonduri la nivel local, care vor intra în contul bancar unic-subcont personalizat, păstrând în același timp controlul total al fondurilor pe care le-a colectat prin intermediul platformei de plăți digitale ECO. Platforma de plăți va fi:

•       Complet descentralizată, fără a fi nevoie de aprobare, cu excepția reprezentanților unității  ECO (de exemplu, un GRUP, CC, un comitet național ECO) care l-au colectat.

•       Complet transparent, deoarece oricine (chiar și membrii non-ECO) va putea să viziteze site-ul și să vadă cine a dat bani și modul în care au fost cheltuite banii.

(9) Veniturile partidului pot fi folosite în următoarele scopuri: întreţinerea şi dotarea sediilor, plata personalului angajat, deplasări în scopuri organizatorice, publicaţii, promovare, deplasări, evenimente, investiţii în bunuri mobile şi imobile, constituirea de depozite bancare în vederea alegerilor;

(10) Modul de cheltuire și alocare a sumelor se află sub supravegherea structurii de conducere şi control, și sunt verificate de Comisiile de Cenzori.

(11) Anul financiar este închis la data de 31 decembrie a fiecărui an. Bilanțul va fi trimis anual Ministerului Justiției.

Art.43

(1) ECO poate deţine, în condiţiile legii, bunuri mobile şi imobile care sunt necesare realizării activităţii sale politice.

(2) În vederea atragerii de fonduri, ECO poate desfășura activități comerciale conform legii

(2) Grupurile local şi judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti, au activitate financiară proprie şi gestionează un patrimoniu propriu.

SECȚIUNEA VII

Etică și transparență

Art. 44

Prezentul Statut se va completa cu prevederile Codului Etic al membrilor ECO, elaborat de Biroul Permanent si aprobat în Consiliul Național. Codul Etic va fi parte din RIOT.

Art. 45.

(1) Pentru a respecta dreptul la informare al membrilor și cetățenilor si în aplicarea principiilor de transparență, ECO va publica pe site-ul propriu:

a.     Numele persoanelor care dețin funcții de conducere, CV-ul, date de contact și agenda publică;

b.     Numele aleşilor ECO vor fi făcute publice, CV-ul și date de contact;

c.     Bilanţul contabil şi precum şi raportul comisiei de cenzori;

d.     Raportul activitații Președintelui CA al ECO;

e.     Calendarul evenimentelor interne și al evenimentelor externe la care ECO participă;

(2) Membrii ECO au acces la numele şi CV-urilor persoanelor angajate de partidul ECO, angajati la cabinetele parlamentare şi la grupurile parlamentare, sau în calitate de consilieri ai aleşilor ECO în condițiile respectării legislatiei referitoare la protectia datelor cu caracter personal;

(3) Birourile local şi judeţene pot avea, în baza unei cereri în acest sens, acces la procesele verbale ale şedinţelor CC şi CN.

SECȚIUNEA VIII

Încetarea activităţii partidului ECO

Art. 46.

Grupul îşi încetează activitatea în condiţiile şi cu respectarea prevederilor legii partidelor politice. În caz de dizolvare, indiferent de cauza, bunurile patrimoniale rămase după achitarea tuturor datoriilor vor fi puse la dispoziția unei utilizări dezinteresate.

SECȚIUNEA IX

Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 47

(1) Prezentul Statut este valabil din momentul înscrierii în Registrul Partidelor politice şi va putea fi modificat în condiţiile prevederilor lui şi cu respectarea dispoziţiilor legii partidelor politice.

(2) Până la înscrierea noului statut în Registrul partidelor politice, partidul va funcţiona în baza statutului existent.

(4)  Cu titlu de dispoziţie tranzitorie, următoarea Adunare Generală a ECO va avea loc cel tâziu în primul trimestru al anul 2020.

Art. 48

Prezentul statut este elaborat în baza Legii partidelor politice nr. 14/2003 şi cu legislaţia românească în vigoare, și se completează de drept cu prevederile acesteia.